Generalforsamling 2024

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Kragelund vandværk den 11. marts 2024 på Øster Snede Skole kl. 18:30.

Dagsorden.

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning V: formanden.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse V. kasseren.
  4. Budget for det kommende år forelægges V. kasseren.
  5. Behandling af indkomne forslag. (ingen forslag modtaget)
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Bjarne Nielsen, Lars Lerche og Anders Nielsen, (alle modtager genvalg).
  7. Valg af suppleant til bestyrelsen.
  8. Valg af revisor. Bestyrelsen forslår, Beierholm, Damhaven 5D, 7100 Vejle
  9. Eventuelt.

Generalforsamlingen starter med spisning.

Bestyrelsen