Generalforsamling 2020

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Kragelund vandværk torsdag den 2. juli 2020 på Øster Snede Skole kl. 18:30.

Dagsorden.

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab fremlægges.
  4. Budget for det kommende år fremlægges.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor og suppleant.
  8. Eventuelt.

Generalforsamlingen starter med spisning.

Tilmelding på tlf.:7589 3239 eller mobil.: 2073 3239 Senest mandag D.29. juni.

Bestyrelsen.

Indkommet forslag til generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer Kragelund vandværk 2020